Ankkurivalo-blogisarja käynnistyy kesäkuussa

09.06.2020

ANKKURI-hanke käynnisti uuden Ankkurivalo-blogisarjan, johon kootaan lyhyitä kirjoituksia tutkitusta tiedosta hankkeen aihepiiristä. Tavoitteena on oikean, systemaattisesti kootun tiedon kerääminen ja sen selkokielinen tiivistys lukijakunnalle.

Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana erilaisiin hankkeeseen liittyviin opintoihin, ja heidän töitään esitellään tässä blogisarjassa.

Ankkurivalo tarkoittaa merislangilla näköpiirin ympärillä näkyvää valkoista valoa, joka sytytetään pimeällä venettä tai laivaa ankkuroitaessa. Esiteltävät opiskelijatyöt tuottavat tietoa ANKKURI-hankkeelle, valaisten aihetta sen eri näkökulmista.